COVID-19 vastane Vaktsineerimine

Meie perearstikeskus on kõik riskirühma patsiendid korduvalt üle helistanud ja kutsunud COVID-19 vastasele vaktsinatsioonile. 
Kui Teie kuulute riskirühma ning siiamaani polnud kutsutud vaktsinatsioonile - palume võtta meiega ühendust!

Samuti oleme alustanud vaktsineerimist patsientidele, kes on sündinud 1971.aastal või varem.

Kui Te ei kuulu riskirühma ega ei ole 50+, kuid põdesite COVID-19 raskelt (kopsupõletik, hingamisraskus, hopsitaliseerimine vm tõsised tagajärjed) - soovitame teostada vaktsineerimist. Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust. 

Olgem terved!

Вакцинация от COVID-19

Наш центр семейных врачей неоднократно обзвонил и позвал на вакцинацию от COVID-19 всех пациентов группы риска. 

Если Вы принадлежите к группе риска и Вас до сих пор не позвали на вакцинацию - просим с нами связаться!

Также началась вакцинация пациентов, кто родился в 1971 году и раньше. 

Если Вы не принадлежите к группе риска и Ваш возраст не 50+, но Вы переболели COVID-19 тяжело (воспаление лёгких, затруднение дыхания, госпитализация или другие тяжелые последствия) - советуем сделать вакцинацию. Для получения подробной информации - свяжитесь с нами.

Будем здоровы!

INFO keskusesse tulevatele patsientidele

COVID-19 leviku tõkestamiseks perearstikeskuse uksed on suletud. Patsiendid lubatakse sisse AINULT ette registreerimisel.

ИНФО для идущих в центр пациентов

Для предотвращения распространения COVID-19 двери центра семейных врачей закрыты. Пациенты пускаются внутрь ТОЛЬКО по предварительной записи.

Perearstikeskuste töökorraldus Eriolukorra ajal

 

Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste töös. Alates 16.03.2020 on ümber korraldatud ka perearstide töö.

Töökorraldust on muudetud selleks, et välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi ohtlikus seisus inimestele.

● Kasutatakse igal võimalikul juhul kaugtöö (telefon, e-post) võimalusi.

● Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute

vastuvõtt jätkub (hoitakse eraldi nakkushaigetest).

● Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on

meditsiinilist sekkumist vajav seisund.

● Töövõimetus- ja hoolduslehti saavad inimesed taotleda digitaalselt läbi Patsiendiportaali

www.digilugu.ee.

● Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni ja e-posti teel ja ainult tervisemuredega.

Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.

● Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.

 

Loodame, et suudame üheskoos tekkinud halvast olukorrast pääseda!

 

 

 

 

 

 

 

Üldinfo patsientidele

Tööpäeva välisel ajal, nädalavahetustel ning riigipühadel terviseprobleemide tekkimisel palume: 

- helistada Perearsti Nõuande telefonile 1220 (ööpäevaringselt)

või pöörduda:

- täiskasvanutele: Põhja-Eesti Regionaalhaigla EMOsse (Sütiste tee 19), Ida-Tallinna Keskhaigla EMOsse (Ravi 18), Lääne-Tallinna Keskhaigla EMOsse (Paldiski mnt 68)

- lastele: Lastehaigla EMOsse (Tervise 28)

Info Tallinna inimestele, kellel puudub Haigekassa poolne ravikindlustus:

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla pakub TASUTA ambulatoorset arstiabi aadressil Sõle 36 (Kopli polikliinik).

E, K, N 10:00-18:00. T, R 8:00-16:00. Patsiente võtavad vastu arst-kirurg ja õde.

Организация работы центра семейных врачей в период Чрезвычайной ситуации

Государством решено поднять готовность системы здравоохранения на более высокую степень, что приносит с собой временные и необходимые изменения в работе всех медицинских учреждений. Начиная с 16.03.2020 также переорганизована работа семейных врачей.

Организация работы изменена для того, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и оказать помощь людям в жизненно опасном состоянии.

● При каждом возможном случае используется удаленная работа (телефон, э-почта).

● Останавливаются плановые приемы и профилактические работы. Прием здоровых грудничков продолжается (по желанию их родителей). 

● На прием в центр семейных врачей приглашаются только те люди, в случае которых есть подозрение, что их состояние нуждается в медицинском вмешательстве.

● Ходатайства на листы по нетрудоспособности и по уходу за ребенком люди могут предоставлять дигитально сами через Patsiendiportaal www.digilugu.ee.

● В центр семейных врачей просим обращаться по телефону и э-почте только с проблемами здоровья.

Решение о необходимости приглашения на прием пациента принимает врач или медсестра по телефону.

● В центр семейных врачей можно приходить только с предварительной договоренностью и в назначенное время.

 

Надеемся, что вместе мы сможем выйти из сложившейся сложной ситуации!

 

 

 

 

 

Perearstikeskusega liitumine

Kui Teil on soov liituda meie nimistuga, siis täitke palun avalduse vorm (e-maili teel saatmisel digitaalselt allkirjustatud) ning saatke e-mailile.

Dr Kristina Grigorjani nimistusse registreerimiseks: kabo.perearstikeskus@gmail.com

Dr Rita Aivazjani nimistusse registreerimiseks: perearst.aivazjan@gmail.com

 

 

Info dr Rita Aivazjan patsientidele

 Alates 01.04.2016 perearst Rita Aivazjan võtab vastu aadressil Estonia pst 15a. Vastuvõtuajad ja kontakttelefon ei muutu. Lisainfo telefonil 6014 707.

 

 

 

Info dr Kristina Grigorjan patsientidele

Perearst Kristina Grigorjan on lapsehoolduspuhkusel. Teda asendavad perearstid Irina Zahharova (enamik ajast), Rita Aivazjan, Irina Tšern. 

Uudised